Yêu cầu báo giá

Kính gửi các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Thanh Nhàn có nhu cầu tiếp nhận báo giá để thao khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa hcọn nhà thầu cho các Gói thầu: Vật tư y tế năm 2024(đợt 1) với nội dung cụ thể như sau:

Xem tại đây

0911 224 099 Đặt lịch khám