Giá dịch vụ khám chữa bệnh ngoại phạm vi bhyt

Giá dịch vụ khám chữa bệnh ngoài phạm vi BHYT

  Thứ Tư, 17/04/2024

Giá dịch vụ khám chữa bệnh ngoại phạm vi bhyt ( Nghị Quyết 05/2024/NQ-HĐND ) Nghị quyết 05/2024/NQ-HĐND Bảng giá khám chữa bệnh ngoại phạm vi BHYT

0911 224 099 Đặt lịch khám