Các gói thầu

Thư mời chào cấu hình, thông số kỹ thuật

  Thứ Sáu, 19/01/2024

Kính gửi: Các công ty, tổ chức, đơn vị có năng lực Bệnh viện Thanh Nhàn đang có kế hoạch mua sắm vật tư y tế kết xương (đinh, nẹp, vít) năm 2024. Để có cơ sở xây dựng cấu hình, thông số kỹ thuật cơ...

0965.371.616 Đặt lịch khám