Tin tức

HỘI NGHỊ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM MỚI CÁN BỘ CHỦ CHỐT

  Thứ Tư, 19/06/2024

Ngày 14/06/2024, Bệnh viện Thanh Nhàn long trọng tổ “Hội nghị công bố quyết định bổ nhiệm mới cán bộ chủ chốt” bổ nhiệm 12 cán bộ chủ chốt tại các khoa, phòng nhằm kiện toàn bộ máy lãnh đạo bệnh vi...

LỄ KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC BẢO LÃNH VIỆN PHÍ GIỮA BỆNH VIỆN THANH NHÀN VÀ CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ HỖ TRỢ QUẢN LÝ ATACC (ATACC) NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, CÁC DỊCH VỤ CHĂM SÓC SỨC KHỎE NGƯỜI BỆNH.

  Thứ Ba, 11/06/2024

Chiều ngày 6/6/2024 tại Hội trường I của Bệnh viện Thanh Nhàn long trọng tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác bảo lãnh viện phí với Công ty cổ phần tư vấn và hỗ trợ quản lý ATACC để mang lại quyền ...

HỘI NGHỊ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH CÔNG TÁC TỔ CHỨC CÁN BỘ

  Thứ Ba, 11/06/2024

Ngày 07/06/2024, Bệnh viện Thanh Nhàn long trọng tổ “Hội nghị công bố quyết định công tác cán bộ” bổ nhiệm 09 cán bộ chủ chốt tại các khoa, phòng nhằm kiện toàn bộ máy lãnh đạo bệnh viện. Tham gia...

QĐ VV Ban hành Danh mục các XN CĐHA, TDCN tối thiểu cần làm cho 1 số bệnh thường gặp

  Thứ Tư, 27/03/2024

Nội dung kiểm tra bệnh viện Xem chi tiết tại đây.

LỄ KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC BẢO LÃNH VIỆN PHÍ GIỮA BỆNH VIỆN THANH NHÀN VÀ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN PTI

  Thứ Hai, 25/03/2024

Chiều ngày 20/03/2024, tại Hội trường 1 của Bệnh viện Thanh Nhàn long trọng tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác bảo lãnh viện phí với Tổng công ty cổ phần bảo hiểm PTI nhằm mở rộng dịch vụ bảo lãn...

LỄ KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC BẢO LÃNH VIỆN PHÍ GIỮA BỆNH VIỆN THANH NHÀN VÀ CÔNG TY CỔ PHẦN INSMART

  Thứ Năm, 21/03/2024

Chiều ngày 19/03/2024, tại Hội trường 1 của Bệnh viện Thanh Nhàn long trọng tổ chức “ Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác bảo lãnh viện phí với Công ty cổ phần Insmart” nhằm mở rộng dịch vụ bảo lãnh viện ...

0911 224 099 Đặt lịch khám