PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

Trưởng phòng
Chuyên viên: Nguyễn Hải Ngân

I. Tổ chức nhân sự:
Tổng số cán bộ nhân viên: 05
Lãnh đạo tiền nhiệm:
*Trưởng phòng: Vũ Văn Giang (từ tháng 10 năm 2014 đến tháng 10 năm 2017)
*Phó trưởng phòng: Nguyễn Hải Ngân (từ tháng 10 năm 2014 đến tháng 10 năm 2017)
*Lãnh đạo của đơn vị hiện tại:
- Trưởng phòng:  Nguyễn Hải Ngân
- Số lượng và danh sách cán bộ hiện tại:  
Phòng Quản lý chất lượng bệnh viện có 05 người với 01 cử nhân quản lý nhà nước; 01 thạc sỹ y tế công cộng; 01 thạc sỹ quản lý kinh tế;  01 cử nhân điều dưỡng, 01 điều dưỡng cao đẳng.
II. Lịch sử hình thành và phát triển
Trong hành trình xây dựng và phát triển Bệnh viện, chất lượng khám chữa bệnh
luôn là vấn đề được quan tâm hàng đầu. Bệnh viện đã chú trọng đến đầu tư cơ sở vật chất, trang bị nhiều máy móc kỹ thuật hiện đại, đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn và quản lý cho cán bộ bệnh viện, triển khai các kỹ thuật mới...để chất lượng khám chữa bệnh không ngừng được nâng cao. Tuy nhiên, các hoạt động về chất lượng chưa mang tính chiến lược và hệ thống.
Ngày 12/07/2013, Thông tư 19/2013/TT-BYT  của Bộ Y tế về hướng dẫn thực hiện quản lý chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại bệnh viện ra đời yêu cầu các bệnh viện triển khai hệ thống quản lý chất lượng trong bệnh viện và thực hiện các nội dung liên quan đến công tác chất lượng bệnh viện.
Xuất phát từ thực tế và nhu cầu trên, ngày 10/10/2014, Giám đốc bệnh viện đã ký
Quyết định thành lập phòng Quản lý chất lượng với các cán bộ chuyên trách về công tác quản lý chất lượng, mục đích kiện toàn các hoạt động về quản lý chất lượng, tương xứng với quy mô và vị thế của bệnh viện Thanh Nhàn; theo đó Phòng Quản lý chất lượng Là đơn vị đầu mối triển khai và tham mưu cho Giám đốc và Hội đồng Quản lý chất lượng bệnh viện về công tác quản lý chất lượng bệnh viện có chức năng, nhiệm vụ:
III. Chức năng của đơn vị:  
1) Xây dựng kế hoạch và nội dung hoạt động quản lý chất lượng trong Bệnh viện để trình Giám đốc phê duyệt.
2) Triển khai và hỗ trợ các đơn vị thực hiện Quản lý chất lượng theo Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện Việt Nam.
3) Phối hợp với các Phòng Kế hoạch tổng hợp, Phòng Điều dưỡng và các đơn vị có liên quan để tổ chức thực hiện, theo dõi, kiểm tra, đánh giá các hoạt động liên quan đến cải tiến chất lượng và an toàn người bệnh.
4) Phối hợp với các đơn vị kiểm tra, đánh giá việc tuân thủ các quy định, quy chế chuyên môn.
5) Tổ chức đánh giá chất lượng Bệnh viện dựa trên các bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện do Bộ Y tế ban hành.
6) Làm  đầu mối thiết lập hệ thống quản lý sự cố tại các đơn vị trong bệnh viện.
7) Phối hợp với Phòng Điều dưỡng và Phòng TCCB đánh giá hài lòng của người bệnh và nhân viên y tế.
8) Thu thập, tổng hợp, phân tích dữ liệu liên quan đến đánh giá, đo lường chất lượng bệnh viện (thông qua các hoạt động kiểm tra định kỳ, đột xuất, thông tin thu thập từ đường dây nóng…) và báo cáo, đề xuất các biện pháp cải tiến khắc phục.
9) Triển khai hoặc phối hợp tổ chức đào tạo, huấn luyện, tập huấn, bồi dưỡng về quản lý chất lượng trong bệnh viện.
IV. Hoạt động chuyên môn
1. Xây dựng kế hoạch, chương trình bảo đảm và cải tiến chất lượng trong bệnh viện.
2. Xây dựng chỉ số chất lượng, cơ sở dữ liệu và đo lường chất lượng bệnh viện.
3. Tổ chức triển khai các quy định, quy trình hướng dẫn trong khám bệnh, chữa bệnh.
4. Triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn người bệnh và nhân viên y tế.
5. Triển khai hệ thống quản lý sự cố y khoa tại các đơn vị trong  toàn bệnh viện.
6. Khảo sát sự hài lòng của người bệnh và nhân viên y tế của bệnh viện.
7. Đánh giá chất lượng bệnh viện.
V. Đặc điểm nổi bật, thành tích đơn vị đạt được:
- Tổ chức lớp đào tạo về quản lý chất lượng cho 100% thành viên Hội đồng và mạng lưới Quản lý chất lượng  và được cấp chứng chỉ.
- Triển khai và hoàn thiện hệ thống báo cáo sự cố y khoa, từng bước nâng cao tự giác báo cáo sự cố y khoa tự nguyện.
- Tổ chức khảo sát, đo lường, giám sát, các hoạt động của bệnh viện từ đó tìm ra các vấn đề còn tồn tại, đề xuất cải tiến nâng cao chất lượng phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh.
- Thay đổi quy trình và giám sát triển khai thực hiện quy trình sử dụng vòng thông tin nhận diện nười bệnh.
- Năm 2018 đạt giải nhì Poster về cải tiến chất lượng bệnh viện tại diễn đàn quốc gia về chất lượng bệnh viện lần thứ IV.
- Năm 2019 đạt giải tư Poster về giảm nguy cơ và hậu quả do ngã tại Hội thảo quốc tế về An toàn người bệnh.
- Được sự lãnh đạo chỉ đạo của Ban Giám đốc bệnh viện, Hội đồng Quản lý chất lượng bệnh viện phòng Quản lý chất lượng đã phối hợp cùng các khoa, phòng, nỗ lực cố gắng kết quả đánh giá chất lượng bệnh viện hàng năm theo Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện luôn được nâng cao năm sau cao hơn năm trước:

Hãy liên hệ ngay với bộ phận lễ tân để nhận thông tin tư vấn gói khám sức khỏe định kỳ:

Hotline: 0911 224 099 Email: bvtn@hanoi.gov.vn

Đăng ký khám ngay

0911 224 099 Đặt lịch khám