PHÒNG KẾ TOÁN

Trưởng phòng
 Thạc sĩ KT: Nguyễn Thị Hạnh Lan

 

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 
PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN - BỆNH VIỆN THANH NHÀN
Số điện thoại phòng : 024.38211280

I.TỔ CHỨC NHÂN SỰ
* Lãnh đạo tiền nhiệm:
- Đ/c Nguyễn Đức Hội – Trưởng phòng giai đoạn 1975 trở về trước
- Đ/c Trịnh Văn Chức – Trưởng phòng giai đoạn 1975 đến tháng 3/1990
- Đ/c Trần Kim Thư – Phó phụ trách giai đoạn tháng 4/1990 đến tháng 3/1992
- Đ/c Vũ Hồng Thúy – Phó phụ trách giai đoạn tháng 4/1992 đến tháng 9/1993
- Đ/c Trần Minh Thủy – Phó phụ trách từ 10/1993 đến tháng 3/1997; Trưởng phòng từ tháng 4/1997 đến 3/2013
* Lãnh đạo hiện nay:
- Đ/c Nguyễn Thị Hạnh Lan –  Phó phụ trách từ tháng 4/2013 đến tháng 3/2015; Trưởng phòng từ tháng 03/2015 đến nay.
 * Cơ cấu nhân lực:
Tổng số: 42 VC - NLĐ, trong đó:  lãnh đạo phòng: 01, nhân viên: 41
Trình độ:
 - Thạc sĩ: 01
 - Đại học: 37
II. LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN:
Tiền thân của bệnh viện Thanh Nhàn là trạm xá Mai Hương. Trải qua 56 năm trưởng  thành và phát triển, từ trạm xá Mai Hương (năm 1958),
qua quá trình phát triển và đổi tên : Bệnh viện Mai Hương (1964), Bệnh viện Hai Bà Trưng (1970) và Bệnh viện Thanh Nhàn  (từ năm 2000 đến nay).
Trong thời gian từ năm 1958 đến năm 1974, trong cơ cấu tổ chức của  trạm xá Mai Hương cũng như bệnh viện Mai Hương có 1 phòng ghép mang tên phòng hành chính- tài vụ.
 Đến năm 1975 tách ra thành phòng tài vụ, hiện nay là phòng Tài chính kế toán.
III. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ:
Phòng Tài chính kế toán là Phòng chuyên môn, nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Giám đốc
- Quản lý, kiểm tra, giám sát các khoản thu, chi tài chính của bệnh viện.
Tổng hợp phân tích, đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh tế tài chính, gắn với các hoạt động chuyên môn của bệnh viện.
Tham mưu, đề xuất các giải pháp với Ban Giám đốc các vấn đề liên quan đến quản lý kinh tế - tài chính trong bệnh viện.
- Độc lập về chuyên môn nghiệp vụ và tuân thủ các quy định của pháp luật về công tác tài chính - kế toán.
- Xây dựng quy trình quản lý thu chi tài chính của bệnh viện theo đúng quy định quản lý kinh tế của nhà nước, và đúng pháp luật.
- Căn cứ vào chế độ, chính sách hiện hành, và kế hoạch công tác của Bệnh viện lập dự toán thu – chi ngân sách nhà nước hằng năm, tính toán và phân bổ định mức chi tiêu cho các mặt hoạt động của bệnh viện.
Chịu trách nhiệm trước Giám đốc về các báo cáo tài chính về toàn bộ công tác kinh tế tài chính phát sinh của bệnh viện.
-Tính toán và chi trả lương, phụ cấp, trợ cấp và các chế độ về BHYT, BHXH cho cán bộ, công nhân viên.
-Trích nộp các khoản thuế, phí, lệ phí phải nộp của bệnh viện và cá nhân theo quy định.
-Tổ chức công tác tài chính - kế toán trong bệnh viện theo đúng quy định nhà nước hiện hành.
- Định kỳ, thực hiện báo cáo quyết toán tình hính sử dụng ngân sách Nhà nước, tình hình thu phí, lệ phí được để lại, kiểm kê tài sản, dụng cụ toàn viện
-Tổ chức và quản lý công tác thu viện phí, BHYT, yêu cầu và các nguồn dịch vụ.
-Tổ chức bảo quản, lưu trữ các chứng từ, sổ sách kế toán theo chế độ quy định của pháp luật.
-Tổng hợp tình hình tài chính, phân tích kết qủa kinh phí hoạt động của bệnh viện, tiền lương và các khoản thu nhập của cán bộ, công nhân viên.
IV. ĐẶC ĐIỂM VÀ THÀNH TÍCH ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC:
Phòng Tài chính kế toán là một tập thể đa số là nữ, nhiều năm qua cán bộ viên chức phòng Tài chính kế toán đã đoàn kết, đồng thuận hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Nhiều năm liền tập thể phòng Tài chính kế toán được tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến và Tập thể lao động xuất sắc.

Hãy liên hệ ngay với bộ phận lễ tân để nhận thông tin tư vấn gói khám sức khỏe định kỳ:

Hotline: 0911 224 099 Email: bvtn@hanoi.gov.vn

Đăng ký khám ngay

0911 224 099 Đặt lịch khám