PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP

Trưởng phòng
Ths-Bs: Phùng Quốc Anh

Phó phòng     
Ths QLBV: Nguyễn Thị Bích Thủy

Hãy liên hệ ngay với bộ phận lễ tân để nhận thông tin tư vấn gói khám sức khỏe định kỳ:

Hotline: 0911 224 099 Email: bvtn@hanoi.gov.vn

Đăng ký khám ngay

0911 224 099 Đặt lịch khám