PHÒNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Phụ trách, quản lý phòng
Tiến sỹ: Trần Thanh Tú

Tập thể Phòng Công nghệ thông tin

 

PHÒNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

I. Tổ chức nhân sự:
- Tổng số: 09;
- Trình độ:
+ Sau Đại học: 02;
+ Đại học: 07
II. Lãnh đạo của đơn vị hiện tại:
- Giám đốc BV, Trưởng phòng: PGS.TS Đào Quang Minh;
- Phụ trách, quản lý phòng: Tiến sỹ: Trần Thanh Tú
III. Lịch sử hình thành:
Từ năm 2009, Bệnh viện đã ra quyết định thành lập tổ CNTT trực thuộc phòng Kế hoạch tổng hợp.
Đến ngày 10/10/2014 Phòng CNTT được thành lập. Cùng với sự phát triển của Bệnh viện, trình độ chuyên môn của đội ngũ Phòng CNTT ngày càng được hoàn thiện và nâng cao. Tập thể Phòng luôn đoàn kết, phấn đấu hoàn thành tốt kế hoạch đề ra, phối hợp tốt với các đơn vị trong Bệnh viện không để xảy ra sai sót trong phạm vi chuyên môn của Phòng. 
IV. Chức năng nhiệm vụ và quyền hạn:
Dưới sự lãnh đạo của Giám đốc bệnh viện, phụ trách phòng chịu trách nhiệm giúp Giám đốc tổ chức, thực hiện các hoạt động của phòng và các nhiệm vụ được giao:
- Căn cứ kế hoạch của Bệnh viện, xây dựng kế hoạch hoạt động của phòng để trình giám đốc bệnh viện phê duyệt và tổ chức thực hiện.
- Kiểm tra đôn đốc các thành viên trong phòng thực hiện tốt quy định về y đức và làm theo lời dạy của Bác Hồ “Lương y phải như từ mẫu”.
- Tổ chức chỉ đạo các thành viên trong phòng thực hiện tốt nhiệm vụ của phòng và Quy chế bệnh viện.
- Kiểm tra sát sao việc thực hiện Quy chế bệnh viện, Quy chế quản lý và sử dụng các trang thiết bị về công nghệ thông tin
- Định kì sơ kết, tổng kết công tác báo cáo giám đốc; những diễn biến bất thường, đột xuất phải báo cáo ngay.
- Xây dựng triển khai phần mềm:
+ Xây dựng, thiết kế, lập kế hoạch, triển khai phần mềm quản lý bệnh viện.
+ Bảo trì, khắc phục sự cố, chỉnh sửa phần mềm, hỗ trợ người dùng về phần mềm.
+ Nghiên cứu, nắm vững sản phẩm công nghệ, giải pháp phần mềm, đề xuất ứng dụng các công nghệ mới.
+ Tham gia triển khai các giải pháp CNTT phục vụ công tác quản lý bệnh viện
+ Quản trị, vận hành hệ quản trị CSDL.
- Quản trị hệ thống mạng, hệ thống phần cứng của CNTT:
+ Xây dựng, thiết kế hệ thống mạng, lập kế hoạch, triển khai hệ thống mạng, hệ thống máy chủ.
+ Vận hành, quản trị Trung tâm dữ liệu đảm bảo hoạt động ổn định của hệ thống mạng, hệ thống máy chủ, giám sát hiệu suất hệ thống và thực hiện điều chỉnh phù hợp
+ Quản lý tất cả các hệ thống sao lưu và khôi phục dữ liệu.
+ Nghiên cứu, nắm vững sản phẩm công nghệ, giải pháp hệ thống ứng dụng các công nghệ mới.
+ Triển khai các giải pháp CNTT phục vụ công tác quản lý
+ Lập kế hoạch bảo dưỡng định kỳ, sửa chữa, nâng cấp, mua mới các thiết bị vi tính, mạng vi tính phục vụ công tác tại các phòng ban của bệnh viện.
+ Thực hiện phân tích xử lý sự cố máy chủ, máy trạm và các hệ thống liên quan.
+ Lắp đặt, bảo trì, sửa chữa hệ thống máy tinh, mạng LAN, mạng nội bộ, thiết bị viễn thông, thiết bị an ninh cho bệnh viện
+ Tư vấn cho Ban Giám đốc bệnh viện về việc thiết lập cài đặt máy chủ và hệ thống mạng nội bộ đảm bảo tính bảo mật thông tin.
+ Chịu trách nhiệm đảm bảo máy chủ luôn hoạt động ổn định.
+ Hỗ trợ cho người sử dụng các vấn đề liên quan về sử dụng máy, sử dụng các phần mềm của bệnh viện. Phân quyền truy cập cho các tài khoản theo yêu cầu của người có thẩm quyền đảm bảo các máy được truy cập mạng đúng quyền hạn cho phép.

Hãy liên hệ ngay với bộ phận lễ tân để nhận thông tin tư vấn gói khám sức khỏe định kỳ:

Hotline: 0911 224 099 Email: bvtn@hanoi.gov.vn

Đăng ký khám ngay

0911 224 099 Đặt lịch khám