KHOA KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN

Phó phụ trách khoa
 Ths-Bs: Nguyễn Khắc Bình

Điều dưỡng trưởng     
Cử nhân DD: Vũ Thị Thanh

I. Tổ chức nhân sự
Tổng số: 22
1.1. Lãnh đạo tiền nhiệm
- Trưởng khoa: BSCK II. Lê Như Lan
- Phó khoa: Đoàn Văn Thắng
1.2. Lãnh đạo của đơn vị hiện tại
- Trưởng khoa: Thạc sỹ -BS Vũ Văn Giang
- Điều dưỡng trưởng: Vũ Thị Thanh
1.3. Số lượng và danh sách cán bộ hiện tại
- Đến hết tháng 10/2019, Khoa KSNK có 22 nhân viên với 01 thạc sỹ, 03 bác sỹ (01 bs y học cổ truyền , 02 bs y học dự phòng),
 09 điều dưỡng trong đó có 02 cử nhân điều dưỡng, 01 cử nhân y khoa, 01 cử nhân sinh học, 01 điều dưỡng cao đẳng  trung học; 04 điều dưỡng trung học. 01 kỹ sư môi trường, 01 kỹ thuật máy, 01 cao đẳng dược, 01 cao đẳng kế toán., 05 hộ lý.
II. Lịch sử hình thành và phát triển
Khoa kiểm soát nhiễm khuẩn  bệnh viện Thanh Nhàn  được thành lập từ tháng 8năm 2002. Khoa có đội ngũ bác sỹ  có trình độ sau đại học, đội ngũ điều dưỡng được đào tạo chuyên khoa.
 Khoa nhận được sự ủng hộ và giúp đỡ tích cực của Sở y tế Hà Nội, Đảng ủy và Ban giám đốc Bv Thanh Nhàn, đầu ngành KSNK.
Tập thể khoa luôn đoàn kết, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, không để xảy ra sai sót về chuyên môn và vấn đề về y đức.
Nhân viên trong khoa tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn ,hoàn thành suất sắc nhiệm vụ được giao.
III. Chức năng của đơn vị
1. Công tác chỉ đạo điều hành.
- Kiện toàn hội đồng và mạng lưới KSNK, hoàn thiện quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng ban và từng thành viên trong HĐKSNK
- Xây dựng kế hoạch hoạt động KSNK chung của bệnh viện, triển khai tới các khoa phòng để thực hiện
- Xây dựng kế hoạch tăng cường vệ sinh tay, giám sát nhiễm khuẩn bệnh viện.
2. Công tác chuyên môn
- Vệ sinh tay
- Quản lý và sử dụng đồ vải.
- Khử khuẩn và tiệt khuẩn dụng cụ và phương tiện chăm sóc, điều trị.
- Quản lý chất thải y tế
- Vệ sinh môi trường
- Công tác giám sát nhiễm khuẩn bệnh viện
- Công tác phòng chống dịch
- Công tác giám sát môi trường
3. Công tác kiểm tra giám sát .
- Khoa KSNK phối hợp với các phòng chức năng và mạng lưới KSNK duy kiểm tra giám sát theo kế hoạc và đột suất việc tuân thủ các quy định, quy trình KSNK của nhân viên y tế để phát hiện các tồn tại nhằm khắc phục kịp thời.
4. Công tác đào tạo, tập huấn , nghiên cứu khoa học
- Tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở.
IV. Hoạt động chuyên môn
1. Hoạt động chuyên môn
- Khử khuẩn , tiệt khuẩn dụng cụ và phương tiện chăm sóc, điều trị
- Duy trì tốt công tác quản lý đồ vải toàn bệnh viện
- Thu gom ,quản lý và xử lý chất thải y tế theo đúng quy định.
2. Đặc điểm nổi bật, thành tích đơn vị đạt được:
- Tập thể người tốt việc tốt cấp cơ sở năm 2017
- Cá nhân đạt người tốt việc tốt cấp ngành 2007
- Hoàn thành nhiều đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở.
3. Nghiên cứu khoa học và đào tạo
- Hàng năm khoa KSNK thực hiện trung bình 1 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở
VI. Hướng phát triển
- Tiếp tục củng cố và tăng cường phát triển chuyên môn, bổ sung nhân lực có đủ trình độ và có chứng chỉ KSNK cơ bản hoặc chứng chỉ giám sát KSNK cho khoa KSNK để làm công tác giám sát.
- Mạng lưới KSNK cần tăng cường công tác tự kiểm tra giám sát các quy trình, quy định KSNK. Hướng dẫn, tập huấn cho NVYT, học viên về các quy trình, quy định KSNK
- Tổ chức tập huấn kiến thức và kỹ năng giám sát cho các thành  viên Mạng lưới KSNK để được cấp chứng chỉ KSNK
- Đầu tư trang bị đầy đủ phương tiện phù hợp trong hoạt động chuyên môn KSNK

 

Hãy liên hệ ngay với bộ phận lễ tân để nhận thông tin tư vấn gói khám sức khỏe định kỳ:

Hotline: 0911 224 099 Email: bvtn@hanoi.gov.vn

Đăng ký khám ngay

0911 224 099 Đặt lịch khám