ĐƠN NGUYÊN VẬT LÝ TRỊ LIỆU VÀ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG

Hãy liên hệ ngay với bộ phận lễ tân để nhận thông tin tư vấn gói khám sức khỏe định kỳ:

Hotline: 0965.371.616 Email: bvtn@hanoi.gov.vn

Đăng ký khám ngay

0965.371.616 Đặt lịch khám