Đội ngũ

Phó giáo sư - Tiến sĩ - Bác sĩ: Đào Quang Minh

  Thứ Tư, 15/11/2023

Phó giáo sư, Tiến sĩ, Thầy thuốc nhân dân

Bác sĩ chuyên khoa II Lê Thị Phương Huệ

  Thứ Tư, 15/11/2023

Bác sĩ CK II

Bác sĩ chuyên khoa II Phạm Thị Trà Giang

  Thứ Tư, 15/11/2023

Bác sĩ CKII

Tiến sĩ - Bác sĩ: Nguyễn Thành Vinh

  Thứ Tư, 15/11/2023

Tiến sĩ - Bác sĩ

0911 224 099 Đặt lịch khám