Cấp cứu: 0243 9714 363
bvtn@hanoi.gov.vn

SỨC KHỎE NGƯỜI BỆNH LÀ SỨ MỆNH CỦA CHÚNG TÔI

Trung tâm hỗ trợ

CẤP CỨU
HOTLINE 24/7
Tel:  0243 9714 363 Tel: 091 122 4099
E-mail: bvtn@hanoi.gov.vn  E-mail: bvtn@hanoi.gov.vn
   

 


Hợp tác chuyên môn