Cấp cứu: 0243 9714 363
bvtn@hanoi.gov.vn

SỨC KHỎE NGƯỜI BỆNH LÀ SỨ MỆNH CỦA CHÚNG TÔI

Cứu sống bệnh nhân xuất huyết tiêu hóa

Cứu sống bệnh nhân xuất huyết tiêu hóa.


Hợp tác chuyên môn