Cấp cứu: 0243 9714 363
bvtn@hanoi.gov.vn

SỨC KHỎE NGƯỜI BỆNH LÀ SỨ MỆNH CỦA CHÚNG TÔI

NGHỊ QUYẾT Số: 14/2019/NQ-HĐND


NGHỊ QUYẾT Số: 14/2019/NQ-HĐND

QUY ĐỊNH GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH KHÔNG THUỘC PHẠM VI THANH TOÁN CỦA QUỸ BẢO HIỂM Y TẾ ĐỐI VỚI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH CỦA NHÀ NƯỚC THUỘC THÀNH PHỐ HÀ NỘI

 

Chi tiết

Bảng giá khám bệnh - Bệnh Viện Thanh Nhàn 2019

Chi tiết bảng giá khám bệnh, BỆNH VIỆN THANH NHÀN 2019

Chi tiết

Hợp tác chuyên môn