Cấp cứu: 0243 9714 363
bvtn@hanoi.gov.vn

SỨC KHỎE NGƯỜI BỆNH LÀ SỨ MỆNH CỦA CHÚNG TÔI

Ban giám đốc


PGS. TS. Đào Quang Minh
 Giám đốc Bệnh viện

 

 

 

Ths. Bs Nguyễn Thành Vinh

Phó Giám đốc

BSCKII. Nguyễn Thị Lan Hương

 Phó Giám đốc

  BSCKII. Vũ Thành Chung

 Phó Giám đốc

Hợp tác chuyên môn