Cấp cứu: 0243 9714 363
bvtn@hanoi.gov.vn

SỨC KHỎE NGƯỜI BỆNH LÀ SỨ MỆNH CỦA CHÚNG TÔI

Khoa Ngoại thần kinh

Khoa Ngoại thần kinh

 
Trưởng khoa
Ths - Bs: Phạm Quang Phúc
 
Điều dưỡng trưởng  
Cử nhân DD: Nguyễn Thị Thanh Nhàn  
   
   
  ảnh tập thể


Hợp tác chuyên môn