Cấp cứu: 0243 9714 363
bvtn@hanoi.gov.vn

SỨC KHỎE NGƯỜI BỆNH LÀ SỨ MỆNH CỦA CHÚNG TÔI

Yêu cầu báo giá

 Gói thầu: Bóng phát tia X dùng cho máy chụp cắt lớp Revolution Evo

Xem tại đây


Hợp tác chuyên môn