Cấp cứu: 0243 9714 363
bvtn@hanoi.gov.vn

SỨC KHỎE NGƯỜI BỆNH LÀ SỨ MỆNH CỦA CHÚNG TÔI

Yêu cầu báo giá

 Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Thanh Nhàn có nhu cầu tiếp nhận báo giá để thao khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu Hóa chất vật tư y tế điều chỉnh, bổ xung năm 2023 với nội dung cụ thể như sau:

Xem tại đây


Hợp tác chuyên môn