Cấp cứu: 0243 9714 363
bvtn@hanoi.gov.vn

SỨC KHỎE NGƯỜI BỆNH LÀ SỨ MỆNH CỦA CHÚNG TÔI

Ứng dụng sóng cao tần xung (PRF)

ỨNG DỤNG SÓNG CAO TẦN XUNG TRONG ĐIỀU TRỊ ĐAU MẠN TÍNH CỘT SỐNG VÀ CƠ XƯƠNG KHỚP


Hợp tác chuyên môn