Cấp cứu: 0243 9714 363
bvtn@hanoi.gov.vn

SỨC KHỎE NGƯỜI BỆNH LÀ SỨ MỆNH CỦA CHÚNG TÔI

Tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Bệnh viện Thanh Nhàn năm 2022

Quyết định về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành kế hoạch tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Bệnh viện Thanh Nhàn năm 2022

Xem tại đây

Thông báo về việc tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Bệnh viện Thanh Nhàn năm 2022

Xem tại đây

Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển

Xem tại đây


Hợp tác chuyên môn