Cấp cứu: 0243 9714 363
bvtn@hanoi.gov.vn

SỨC KHỎE NGƯỜI BỆNH LÀ SỨ MỆNH CỦA CHÚNG TÔI

Tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Bệnh viện Thanh Nhàn năm 2022

Quyết định về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành kế hoạch tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Bệnh viện Thanh Nhàn năm 2022

Xem tại đây

Thông báo về việc tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Bệnh viện Thanh Nhàn năm 2022

Xem tại đây

Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển

Xem tại đây

Thông báo về việc điều chỉnh, bổ xung một số nội dung về tuyển dụng viên chức năm 2022

Xem tại đây

Quyết định phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện tham dự kỳ xét tuyển viên chức của Bệnh viện Thanh Nhàn năm 2022

Xem tại đây

Thông báo danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viện chức vào làm việc tại Bệnh viện Thanh Nhàn năm 2022

Xem tại đây

Hà nội ngày 25/11/2022

Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham sự xét tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viện chức năm 2022 của Bệnh viện Thanh Nhàn

Xem tại đây

Hà nội ngày 25/11/2022

Quyết định về việc phê duyệt tài liệu ôn tập xet tuyển vòng 2 tại kỳ tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Bệnh viện Thanh Nhàn năm 2022

Xem tại đây

Hà nội ngày 25/11/2022

Quyết định đính chính một số nội dung tại quyết định số 1989/QĐ-BVTB ngày 24/11/2022 của Giám đốc Bệnh viện Thanh Nhàn về việc duyệt tài liệu ôn tập xét tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viện chức vào làm việc tại Bệnh viện Thanh Nhàn năm 2022

Xem tại đây

Hà Nội ngày 30/11/2022

Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện dự thi phỏng vấn kỳ tuyển dụng viên chức làm việc tại Bệnh viện Thanh Nhàn năm 2022

Xem tại đây

Hà Nội ngày 05/12/2022

Thông báo về thông tin ngày thi phỏng vấn môn nghiệp vụ chuyên ngành

Xem tại đây

Hà Nội ngày 07/12/2022

Thông báo kế quả xét tuyển viên chức ( phỏng vấn - vòng 2 ) năm 2022

Xem tại đây

Hà Nội ngày 14/12/2022

Quyết định về việc phê duyệt kết quả xét tuyển viên chức năm 2022

Xem tại đây

Hà Nội ngày 16/12/2022

Quyết định về việc phê duyệt kết qur xét tuyển viện chức năm 2022

Xem tại đây

Hà nội ngày 26/12/2022


Hợp tác chuyên môn