Cấp cứu: 0243 9714 363
bvtn@hanoi.gov.vn

SỨC KHỎE NGƯỜI BỆNH LÀ SỨ MỆNH CỦA CHÚNG TÔI

Thư mời tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu

 Hà Nội ngày 13/01/2022


 THƯ MỜI

Hợp tác chuyên môn