Cấp cứu: 0243 9714 363
bvtn@hanoi.gov.vn

SỨC KHỎE NGƯỜI BỆNH LÀ SỨ MỆNH CỦA CHÚNG TÔI

Thư mời tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu

 Hà nội ngày 13/01/2022


 THƯ MỜI

Hợp tác chuyên môn