Cấp cứu: 0243 9714 363
bvtn@hanoi.gov.vn

SỨC KHỎE NGƯỜI BỆNH LÀ SỨ MỆNH CỦA CHÚNG TÔI

Thư mời tham dự gói thầu Sửa chữa thay thế và bảo dưỡng khẩn cấp đầu nén khí cho máy nén khí

 Sửa chữa thay thế và bảo dưỡng khẩn cấp đầu nén khí cho máy nén khí


 Thư mời

Hợp tác chuyên môn