Cấp cứu: 0243 9714 363
bvtn@hanoi.gov.vn

SỨC KHỎE NGƯỜI BỆNH LÀ SỨ MỆNH CỦA CHÚNG TÔI

Thư mời khảo sát và báo giá

 Gói thầu: Sửa chữa hệ thống PACS

Xem tại đây


Hợp tác chuyên môn