Cấp cứu: 0243 9714 363
bvtn@hanoi.gov.vn

SỨC KHỎE NGƯỜI BỆNH LÀ SỨ MỆNH CỦA CHÚNG TÔI

Thư mời hóa chất - vật tư y tế sử dụng tại Bệnh viện Thanh Nhàn năm 2021

 Hà nội, ngày 08 tháng 12 năm 2020


 THƯ MỜI

Hợp tác chuyên môn