Cấp cứu: 0243 9714 363
bvtn@hanoi.gov.vn

SỨC KHỎE NGƯỜI BỆNH LÀ SỨ MỆNH CỦA CHÚNG TÔI

Thư mời chào giá Vật tư và Hóa chất phục vụ kế hoạch mua sắm năm 2022

 Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2022


 THƯ MỜI

Hợp tác chuyên môn