Cấp cứu: 0243 9714 363
bvtn@hanoi.gov.vn

SỨC KHỎE NGƯỜI BỆNH LÀ SỨ MỆNH CỦA CHÚNG TÔI

Thư mời chào giá vật tư và hóa chất

Hà nội  ngày 29 tháng 08 năm 2022


Xem tại đây

Hợp tác chuyên môn