Cấp cứu: 0243 9714 363
bvtn@hanoi.gov.vn

SỨC KHỎE NGƯỜI BỆNH LÀ SỨ MỆNH CỦA CHÚNG TÔI

Thư mời chào giá vật tư dùng trong giải phẫu bệnh, nha khoa và một số vật tư cấp thiết năm 2023

Hợp tác chuyên môn