Cấp cứu: 0243 9714 363
bvtn@hanoi.gov.vn

SỨC KHỎE NGƯỜI BỆNH LÀ SỨ MỆNH CỦA CHÚNG TÔI

Thư mời chào giá sửa chữa, thay thế linh kiện Máy chụp X-QUANG C-ARM

Máy chụp X-QUANG C-ARM


Hợp tác chuyên môn