Cấp cứu: 0243 9714 363
bvtn@hanoi.gov.vn

SỨC KHỎE NGƯỜI BỆNH LÀ SỨ MỆNH CỦA CHÚNG TÔI

Thư mời chào giá phụ kiện cho máy ghi điện tim của máy chụp cắt lớp vi tính REVOLUTION EVO

Hợp tác chuyên môn