Cấp cứu: 0243 9714 363
bvtn@hanoi.gov.vn

SỨC KHỎE NGƯỜI BỆNH LÀ SỨ MỆNH CỦA CHÚNG TÔI

Thư mời chào giá mua sắm vật tư phòng hộ, chống dịch Covid-19

 

 


Hợp tác chuyên môn