Cấp cứu: 0243 9714 363
bvtn@hanoi.gov.vn

SỨC KHỎE NGƯỜI BỆNH LÀ SỨ MỆNH CỦA CHÚNG TÔI

Thư mời chào giá linh, phụ kiện của máy Monitor

Hà Nội ngày 21/01/2022


Thư mời

Hợp tác chuyên môn