Cấp cứu: 0243 9714 363
bvtn@hanoi.gov.vn

SỨC KHỎE NGƯỜI BỆNH LÀ SỨ MỆNH CỦA CHÚNG TÔI

Thư mời chào giá, linh kiện, phụ kiện cho hệ thông siêu âm và máy nội soi

Hợp tác chuyên môn