Cấp cứu: 0243 9714 363
bvtn@hanoi.gov.vn

SỨC KHỎE NGƯỜI BỆNH LÀ SỨ MỆNH CỦA CHÚNG TÔI

Thư mời chào giá hóa chất và vật tư xét nghiệm Sars-cov-2

 Hà nội, ngày 01 tháng 07 năm 2021


 THƯ MỜI

Hợp tác chuyên môn