Cấp cứu: 0243 9714 363
bvtn@hanoi.gov.vn

SỨC KHỎE NGƯỜI BỆNH LÀ SỨ MỆNH CỦA CHÚNG TÔI

Thư mời chào giá hóa chất và vật tư xét nghiệm Sars-Cov-2

Bệnh viện đang chuẩn bị lập dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp hóa chất và vật tư

xet nghiệm phòng chống dịch SARS-COV-2 năm 2021 (đợt 2) cho Bệnh viện Thanh Nhàn


CHI TIẾT THƯ MỜI CHÀO GIÁ

Hợp tác chuyên môn