Cấp cứu: 0243 9714 363
bvtn@hanoi.gov.vn

SỨC KHỎE NGƯỜI BỆNH LÀ SỨ MỆNH CỦA CHÚNG TÔI

Thư mời chào giá hóa chất và vật tư xét nghiệm năm 2021 tại Bệnh viện Thanh Nhàn

Hà nội, ngày 08 tháng 12 năm 2020


THƯ MỜI

Hợp tác chuyên môn