Cấp cứu: 0243 9714 363
bvtn@hanoi.gov.vn

SỨC KHỎE NGƯỜI BỆNH LÀ SỨ MỆNH CỦA CHÚNG TÔI

Thư mời chào giá bộ nguồn biến đổi (inverter) cho máy xquang RX6000


Hợp tác chuyên môn