Cấp cứu: 0243 9714 363
bvtn@hanoi.gov.vn

SỨC KHỎE NGƯỜI BỆNH LÀ SỨ MỆNH CỦA CHÚNG TÔI

Thư mời chào giá bảng mạch cho máy Xquang di động SHIMADZU MUX10

 

 


 

Hợp tác chuyên môn