Cấp cứu: 0243 9714 363
bvtn@hanoi.gov.vn

SỨC KHỎE NGƯỜI BỆNH LÀ SỨ MỆNH CỦA CHÚNG TÔI

Thư mời chào giá

 Hóa chất và vật tư y tế dùng trong một số chuyên khoa năm 2023

Xem tại đây


Hợp tác chuyên môn