Cấp cứu: 0243 9714 363
bvtn@hanoi.gov.vn

SỨC KHỎE NGƯỜI BỆNH LÀ SỨ MỆNH CỦA CHÚNG TÔI

Thư mời chào giá

 Thư mời chào giá bảo dưỡng và thay thế phụ kiện cho UPS SG80KVA của hệ thống chụp cộng hưởng từ

Xem tại đây


Hợp tác chuyên môn