Cấp cứu: 0243 9714 363
bvtn@hanoi.gov.vn

SỨC KHỎE NGƯỜI BỆNH LÀ SỨ MỆNH CỦA CHÚNG TÔI

Thư mời chào giá

 Thư mời chào giá băng gạc, bơm, kim tiêm các loại dây ống dùng trong chăm sóc bệnh nhân và các loại vật tư dùng trong phẫu thuật năm 2023

Xem tại đây


Hợp tác chuyên môn