Cấp cứu: 0243 9714 363
bvtn@hanoi.gov.vn

SỨC KHỎE NGƯỜI BỆNH LÀ SỨ MỆNH CỦA CHÚNG TÔI

Thông báo về việc kiểm tra dữ liệu đăng ký tuyển dụng viên chức năm 2019 và đơn đề nghị bổ sung thông tin

Hợp tác chuyên môn