Cấp cứu: 0243 9714 363
bvtn@hanoi.gov.vn

SỨC KHỎE NGƯỜI BỆNH LÀ SỨ MỆNH CỦA CHÚNG TÔI

LỊCH THI TUYỂN VIÊN CHỨC 2019

Lịch tổ chức thi tuyển, xét tuyển viên chức năm 2019


XEM TẠI ĐÂY

Hợp tác chuyên môn