Cấp cứu: 0243 9714 363
bvtn@hanoi.gov.vn

SỨC KHỎE NGƯỜI BỆNH LÀ SỨ MỆNH CỦA CHÚNG TÔI

Kính gửi các anh chị TP TCCB các đơn vị!

Hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng viên chức

 

1. Quyết định hủy kết quả trúng tuyển đối với 75 thí sinh trúng tuyển viên chức kỳ xét tuyển viên chức làm việc tại các cơ sở y tế công lập trực thuộc Sở y tế năm 2019    

 

2.Công nhận kết quả trúng tuyển viên chức của 22 thí sinh

                                    

                                    


Hợp tác chuyên môn