Cấp cứu: 0243 9714 363
bvtn@hanoi.gov.vn

SỨC KHỎE NGƯỜI BỆNH LÀ SỨ MỆNH CỦA CHÚNG TÔI

Kế hoạch Nghiên cứu khoa học năm 2022

 Nghiên cứu khoa học và sáng kiến cải tiến kỹ thuật Bệnh viện Thanh Nhàn năm 2022


 KẾ HOẠCH

Hợp tác chuyên môn