Cấp cứu: 0243 9714 363
bvtn@hanoi.gov.vn

SỨC KHỎE NGƯỜI BỆNH LÀ SỨ MỆNH CỦA CHÚNG TÔI

Hội nghị sơ kết công tác giữa nhiệm kỳ đại hội đảng bộ Bệnh viện Thanh Nhàn khóa XII

 


 

Hợp tác chuyên môn