Cấp cứu: 0243 9714 363
bvtn@hanoi.gov.vn

SỨC KHỎE NGƯỜI BỆNH LÀ SỨ MỆNH CỦA CHÚNG TÔI

Giấy triệu tập thí sinh đăng ký dự thi tuyển viên chức năm 2019 (có danh sách đính kèm)

Hợp tác chuyên môn