Cấp cứu: 0243 9714 363
bvtn@hanoi.gov.vn

SỨC KHỎE NGƯỜI BỆNH LÀ SỨ MỆNH CỦA CHÚNG TÔI

Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2

Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 và triệu tập thí sinh được tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển viên chứ 2019

Xem thêm tại đây


Hợp tác chuyên môn