Cấp cứu: 0243 9714 363
bvtn@hanoi.gov.vn

SỨC KHỎE NGƯỜI BỆNH LÀ SỨ MỆNH CỦA CHÚNG TÔI

Bác sĩ CK II Ngô Thị Mai Xuân 
 

 

 Bs CKII: Ngô Thị Mai Xuân

Nguyên Trưởng khoa Khám Bệnh Bệnh viên Thanh Nhàn

 
   
 
   
   

Hợp tác chuyên môn