Cấp cứu: 0243 9714 363
bvtn@hanoi.gov.vn

SỨC KHỎE NGƯỜI BỆNH LÀ SỨ MỆNH CỦA CHÚNG TÔI

Bác sĩ CK II Chu Thị Dự


 

Bác sĩ CK II: Chu Thị Dự

Nguyên Phó Giám Đốc Bệnh viện Thanh Nhàn

 
   
   
 
   
   

Hợp tác chuyên môn